Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van M.I.Hummel.be

 1. Tevredenheidsgarantie: De koper heeft gedurende 14 werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, het recht om de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet. De koper is dan verplicht de goederen in de oorspronkelijke verpakking en op eigen kosten terug te zenden binnen de termijn van 14 dagen. De koper krijgt het aankoopbedrag terug verminderd met de verzendingskosten en betalingsafhandelingskosten.
 2. Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen.
 3. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van huidige voorwaarden.
 4. De bestelling wordt verstuurd na ontvangst van de betaling op de bank.
 5. De goederen worden verzonden op kosten van de verkoper naar het door de koper aangeduide adres.
 6. Indien het product onmogelijk geleverd kan worden wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.
 7. Bij gedeeltelijke levering zal zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.
 8. De prijzen vermeld in onze offertes en tarieven zijn gegarandeerd gedurende 1 maand vanaf de uitgifte, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen.
 9. In deze tarieven zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
 10. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval.
 11. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van M.I.Hummel.be beperkt tot de omruiling van de goederen.
 12. M.I.Hummel.be  blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 13. De Belgische wet is van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zullen bevoegd zijn.
 14. Foto’s en afbeeldingen zijn niet bindend. M.I.Hummel.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleurafwijkingen.